wiki:高级语法:带颜色的文本

带颜色的文本

您可以使用<color 颜色代码或颜色名称> ... </color>来插入带颜色的文本。

一种颜色由红、绿、蓝三种分量,外加不透明度(不是必需的)构成。三种颜色分量的十进制整数取值范围为0~255,十六进制则为0~FF。不透明度的浮点数取值范围为0~1,十六进制则为0~FF。

下表列举几种颜色代码的格式。

类型 格式 说明 示例 文字效果
十六进制 一般格式 #×××××× 由一个6位十六进制数组成,头两位表示红色分量,中间两位表示绿色分量,末两位表示蓝色分量。
十六进制数当中的字母A~F不区分大小写,下同。
#FF7F27 一种橙色 效果
#ff7f27 还是上面的橙色,只不过里面的字母变成了小写 效果
含有不透明度 #×××××××× 由一个8位十六进制数组成,头两位表示红色分量,中间靠前两位表示绿色分量,中间靠后两位表示蓝色分量,末两位表示不透明度。 #FF7F277F 还是上面的橙色,但是加了半透明 效果
简短格式 #××× 由一个3位十六进制数组成,头一位表示红色分量,中间一位表示绿色分量,末一位表示蓝色分量。
简短格式适用于颜色分量的十六进制数值高位和地位相同的情形(例如#AABBCC就可以写成#ABC)。
#35A 相当于#3355AA,是一种深灰蓝色 效果
简短格式,含有不透明度 #×××× 由一个4位十六进制数组成,头一位表示红色分量,中间靠前一位表示绿色分量,中间靠后一位表示蓝色分量,末一位表示不透明度。 #35A8 相当于#3355AA88,还是上面的深灰蓝色,但是加了半透明 效果
十进制 一般格式 rgb(×××, ×××, ×××) 括号内有3个数字,使用半角逗号(,)分隔。
头一个数字表示红色分量,中间一个数字表示绿色分量,末一个数字表示蓝色分量。
逗号后面的空格可加可不加,下同。
rgb(124, 75, 230) 一种紫色 效果
含有不透明度 rgba(×××, ×××, ×××, ×××) 括号内有4个数字,使用半角逗号(,)分隔。
头一个数字表示红色分量,中间靠前一个数字表示绿色分量,中间靠后一个数字表示蓝色分量,末一个数字表示不透明度。
rgba(124, 75, 230, 0.5) 还是上面的紫色,但是加了半透明 效果

可用的颜色名称如下:

颜色名称表(点击来展开或折叠)

颜色名称表(点击来展开或折叠)

颜色名称 等效的颜色代码1)
AliceBlue  #F0F8FF
AntiqueWhite  #FAEBD7
Aqua  #00FFFF
Aquamarine  #7FFFD4
Azure  #F0FFFF
Beige  #F5F5DC
Bisque  #FFE4C4
Black  #000000
BlanchedAlmond  #FFEBCD
Blue  #0000FF
BlueViolet  #8A2BE2
Brown  #A52A2A
BurlyWood  #DEB887
CadetBlue  #5F9EA0
Chartreuse  #7FFF00
Chocolate  #D2691E
Coral  #FF7F50
CornflowerBlue  #6495ED
Cornsilk  #FFF8DC
Crimson  #DC143C
Cyan  #00FFFF
DarkBlue  #00008B
DarkCyan  #008B8B
DarkGoldenRod  #B8860B
DarkGray  #A9A9A9
DarkGreen  #006400
DarkKhaki  #BDB76B
DarkMagenta  #8B008B
DarkOliveGreen  #556B2F
Darkorange  #FF8C00
DarkOrchid  #9932CC
DarkRed  #8B0000
DarkSalmon  #E9967A
DarkSeaGreen  #8FBC8F
DarkSlateBlue  #483D8B
DarkSlateGray  #2F4F4F
DarkTurquoise  #00CED1
DarkViolet  #9400D3
DeepPink  #FF1493
DeepSkyBlue  #00BFFF
DimGray  #696969
DodgerBlue  #1E90FF
Feldspar  #D19275
FireBrick  #B22222
FloralWhite  #FFFAF0
ForestGreen  #228B22
Fuchsia  #FF00FF
Gainsboro  #DCDCDC
GhostWhite  #F8F8FF
Gold  #FFD700
GoldenRod  #DAA520
Gray  #808080
Green  #008000
GreenYellow  #ADFF2F
HoneyDew  #F0FFF0
HotPink  #FF69B4
IndianRed   #CD5C5C
Indigo   #4B0082
Ivory  #FFFFF0
Khaki  #F0E68C
Lavender  #E6E6FA
LavenderBlush  #FFF0F5
LawnGreen  #7CFC00
LemonChiffon  #FFFACD
LightBlue  #ADD8E6
LightCoral  #F08080
LightCyan  #E0FFFF
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2
LightGrey  #D3D3D3
LightGreen  #90EE90
LightPink  #FFB6C1
LightSalmon  #FFA07A
LightSeaGreen  #20B2AA
LightSkyBlue  #87CEFA
LightSlateBlue  #8470FF
LightSlateGray  #778899
LightSteelBlue  #B0C4DE
LightYellow  #FFFFE0
Lime  #00FF00
LimeGreen  #32CD32
Linen  #FAF0E6
Magenta  #FF00FF
Maroon  #800000
MediumAquaMarine  #66CDAA
MediumBlue  #0000CD
MediumOrchid  #BA55D3
MediumPurple  #9370D8
MediumSeaGreen  #3CB371
MediumSlateBlue  #7B68EE
MediumSpringGreen  #00FA9A
MediumTurquoise  #48D1CC
MediumVioletRed  #C71585
MidnightBlue  #191970
MintCream  #F5FFFA
MistyRose  #FFE4E1
Moccasin  #FFE4B5
NavajoWhite  #FFDEAD
Navy  #000080
OldLace  #FDF5E6
Olive  #808000
OliveDrab  #6B8E23
Orange  #FFA500
OrangeRed  #FF4500
Orchid  #DA70D6
PaleGoldenRod  #EEE8AA
PaleGreen  #98FB98
PaleTurquoise  #AFEEEE
PaleVioletRed  #D87093
PapayaWhip  #FFEFD5
PeachPuff  #FFDAB9
Peru  #CD853F
Pink  #FFC0CB
Plum  #DDA0DD
PowderBlue  #B0E0E6
Purple  #800080
Red  #FF0000
RosyBrown  #BC8F8F
RoyalBlue  #4169E1
SaddleBrown  #8B4513
Salmon  #FA8072
SandyBrown  #F4A460
SeaGreen  #2E8B57
SeaShell  #FFF5EE
Sienna  #A0522D
Silver  #C0C0C0
SkyBlue  #87CEEB
SlateBlue  #6A5ACD
SlateGray  #708090
Snow  #FFFAFA
SpringGreen  #00FF7F
SteelBlue  #4682B4
Tan  #D2B48C
Teal  #008080
Thistle  #D8BFD8
Tomato  #FF6347
Turquoise  #40E0D0
Violet  #EE82EE
VioletRed  #D02090
Wheat  #F5DEB3
White  #FFFFFF
WhiteSmoke  #F5F5F5
Yellow  #FFFF00
YellowGreen  #9ACD32
<color #FF0000>这是红色的字</color>

<color green>这是绿色的字</color>

<color rgb(0, 0, 255)>这是蓝色的字</color>

效果如下:

这是红色的字

这是绿色的字

这是蓝色的字


1)
可能不完全一致,实际显示的颜色与使用的浏览器有关。
  • wiki/高级语法/带颜色的文本.txt
  • 最后更改: 2021/08/05 13:43
  • A135(2)