ac人物:小歪

小歪

小歪

AcFun
ID扶栏躲鹿o小歪
UID39263

小歪,搬运⑨课的搬运工,歌姬爱好者,原AcFun Wiki的服务器一号机提供者[1]

[1] a AcFun Wiki. 小歪. Github, 2013-8-10.
请输入您的评论. 可以使用维基语法:
 
  • ac人物/小歪.txt
  • 最后更改: 2020/12/04 12:26
  • A135